Test verkooptechnieken

Duid telkens het juiste antwoord aan:
1. Wat is het belangrijkst in de verkoop?
 
2. Een klant vraagt of jullie korting geven voor grotere volumes. Denk je dat deze klant bereid is om te kopen?
 
3. Je bent op verkoopsgesprek bij de directeur van een firma. Terwijl je je verhaal doet, word je continu onderbroken door zijn telefoon die rinkelt. Hoe ga je met dit type klant om?
 
4. Welke is de gezondste commerciële uitspraak?
 
5. Hoe wekt een verkoper tijdens een gesprek het best de belangstelling van een klant op?
 
6. Je probeert telefonisch een afspraak te maken en de prospect vraagt ten slotte: 'Wanneer zou u mij dan willen bezoeken?' Wat antwoord je hierop?
 
7. Door recente standaardiseringen is je product volledig uitwisselbaar met dat van de concurrentie. Ook je prijzen zijn dezelfde geworden als van de belangrijkste concurrenten. Wat denk je hierover?
 
8. Je telefoneert om een afspraak te maken met een mogelijke klant. Hij antwoordt dat hij geen tijd heeft om je te ontvangen. Je zegt hem:
 
9. De prospect brengt je grootste concurrent ter sprake, namelijk De Vries. Je reageert hierop met:
 
10. Een klant zegt je: 'Uw aanbod is te duur'. Wat antwoord je hierop?
 
11. Een potentiële klant zegt: "Aangezien u zo hoog oploopt met uw permanente service, begin ik mij echt af te vragen of u dan met zoveel klachten te maken hebt?" Hoe reageer je?
 
12. Voor een verkoper is de salesmap een uiterst waardevol hulpmiddel. Ze bevat informatie over het bedrijf en het product, brochures, reclamefolders enz. Tijdens een verkoopsgesprek zal de salesmap best het belang van de verkoper dienen als ze:
 
13. Als jonge kracht word je ontvangen door een ervaren manager die de finesses van zijn functie kent. Over je aanbod stelt hij een vraag die je niet had verwacht. Je kan er onmogelijk op antwoorden. Wat doe je?
 
14. Een salesmanager moet 'marketinggeïnspireerd' zijn. Deze gedachte betekent:
 
15. Je hebt een klant voor je die best wel geïnteresseerd is in je product, maar die maar niet tot een beslissing kan komen. Hij twijfelt of het product wel echt is wat hij nodig heeft, hij wil nog een beetje bedenktijd. Hoe ga je als verkoper met dit type klant om?
 
16. Je hebt net je product voorgesteld aan een klant als die zegt: "Luister, ik weet best dat u gewoon probeert me uw product aan te smeren. Maar vergeet niet dat ik al meer dan 15 jaar in de business zit…Mij maakt u heus niets wijs!" Hoe ga je als verkoper met dit type klant om?
 
17. Tijdens een gesprek laat de productiedirecteur aan de afgevaardigde in zwaar materiaal weten dat zijn firma zich de vooropgestelde aankoop moeilijk kan veroorloven. Wat is het beste argument dat je als verkoper kan gebruiken?
 
18. Je tracht een vernuftige maar dure installatie te verkopen voor een fabriek. Na je betoog is de verantwoordelijke niet overtuigd van het nut van deze machine. Wat ga je doen?
 
19. Een mogelijke klant zegt: 'Uw product en uw prijs bevallen me wel, maar uw bedrijf ligt op 100 km van ons, terwijl uw concurrent vlakbij is.' Hoe reageer je?
 
20. Welk antwoord op een klacht vind je het beste?